Členství

Staňte se členem České Compliance Asociace a podílejte se na rozvoji a zkvalitňování odborné profese compliance a podpoře implementace compliance.

Podmínky členství

 • Pro účely výkonu členských práv a povinností zastupuje právnickou osobu její statutární zástupce nebo jiná fyzická osoba jako svého zástupce.
 • Kromě osob působících v compliance profesi se mohou jako členové ČCA zapojit do její činnosti i zástupci profesí příbuzných a z akademické oblasti.
 • V odůvodněných případech může ČCA do svých řad přijmout jako čestné členy významné osobnosti, které se zasadily o pozitivní přínos v oblasti compliance, práva, ekonomie, managementu nebo souvisejících oborech.

Povinnosti a práva

Čestné členství může udělit členská schůze asociace. Výši členských příspěvků stanovuje Příspěvkový řád ČCA.
Členství v ČCA je podmíněno závazkem:
S členstvím je spojeno zejména právo:
 • účastnit se členské schůze ČCA,
 • vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem a uplatnit na ní své hlasovací právo,
 • být volen do orgánů ČCA.

Jak to probíhá?

Přijímání nových členů se uskutečňuje na základě online žádosti – přihlášky, projednané a odsouhlasené Výkonnou radou asociace. Vyplňte přihlášku níže. Před vyplněním registračního formuláře je nutné podepsat čestné prohlášení (stáhnout si ho můžete zde). Vyplněné a podepsané čestné prohlášení převeďte do digitalizované podoby (oscanujte) a nahrajte jej na konci tohoto formuláře. Zástupce ČCA vás bude následně kontaktovat. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nám můžete napsat na adresu info@czech-ca.cz.

Přihláška

Individuální přihláška pro fyzické osoby

  Korporátní přihláška pro právnické osoby

   STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

   KONTAKTNÍ OSOBA PRO COMPLIANCE

   Zajímá vás víc? Napište nám!