Aktivity

Pořádáme akce, které pomáhají šířit povědomí o compliance a vzdělávají profesionály v této oblasti.

Vzdělávání

V portfoliu našich aktivit najdete také různé možnosti vzdělávání. Pomáháme šířit důležité informace o oboru compliance.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi
 • Navázání spolupráce s:
  • International Compliance Association (ICA)
   • poskytuje zvláštní program pro partnerské asociace
   • kontakt s vedením ICA
   • členské slevy pro studium „ICA Qualifications“ a další výhody
  • Slovak Compliance Circle (SCC)
  • Polska Compliance Asociace (SCP)
 • Vytvoření vzdělávacího programu pro členy ČCA s budoucí možností certifikace dle ICA standardů
 • Navázání spolupráce s jinými mezinárodními compliance asociacemi
Konference a semináře
 • Jednodení vzdělávací semináře
 • Workshopy k získání praktických zkušeností a výměny znalostí
 • Přístup ke konferencím a seminářům spřátelených organizací
 • Tématicky zaměrené setkání dle odvětví nebo oblastí compliance
 • Setkávání compliance profesionálů a vzájemná výměna informací
 • Zprostředkování kontaktů s významnými zahraničními odborníky z oboru compliance
 • Zpřístupnění odborných publikací z oblasti compliance, osvědčených nástrojů a postupů pro výkon profesní praxe
Lokální a mezinárodní vzdělávání

Lokální vzdělávání:

 • Základní kurzy
 • Dedikované odborné kurzy
 • Dlouhodobé vzdělávání
 • Spolupráce se vzdělávacími institucemi v ČR

Mezinárodní vzdělávání:

 • Přípravné kurzy pro mezinárodní certifikaci
 • Zprostředkování zkoušek k získání mezinárodně uznávaných certifikátů dosažené úrovně odbornosti v compliance profesi
 • Časem možná česká lokalizace a získání akreditace
Pracovní skupiny

Vytvoření pracovních a odborných skupin za účelem:

 • Výměny zkušeností
 • Tvorby legislativního rámce jak lokálního tak mezinárodního
 • Delegace do mezinárodních grémíí k zastupování CCA nebo CR

Odvětví

 • Finanční instituce
 • Energetika
 • Zdravotnictví

Oblasti

 • Podniková compliance
 • Hospodářská soutěž

Nadcházející akce

Aktuálně nemáme naplánované žádné další akce.

Nenechte si ujít nové akce!

Proběhlé akce

Podcast o etice, morálce a kariéře žen, které ví, co Compliance obnáší

S Vendulou Knappovou a Apolenou Ondráčkovou z České Compliance Asociace z.s.