Výroční zprávy a zápisy

Image Description

V této části naleznete výroční zprávy, zápisy z jednání výkonné rady ČCA

Dne Popis jednání
10.3. 2016 Dne 10.3. 2016 se konala členská schůze spolku Česká Compliance Asociace z.s. zápis ve formátu *.pdf naleznete zde