Představení ČCA

Image Description

Vize a Mise ČCA

VIZE ČCA

Budeme prosazovat a podporovat uplatňování etických principů a compliance v řízení firem a institucí v České republice v souladu s mezinárodními standardy.

MISE ČCA

Česká Compliance Asociace je skupina lidí, firem a institucí, která je přesvědčená, že nedílnou součástí efektivního řízení podnikatelských subjektů a veřejných institucí ve prospěch lidského společenství je uplatňování etických principů a dodržování právních norem. Chceme vést vlastníky podnikatelských subjektů, vedoucí představitele veřejných institucí, manažery, compliance profesionály, další odborníky a příznivce oboru k pochopení přínosů compliance funkce a profese pro řízení firem a institucí v České republice a k posilování jejich odbornosti a reputace. Chceme vytvářet podmínky a využívat dostupné zdroje ke zpřístupnění, šíření a sdílení mezinárodních zkušeností a postupů v oblasti compliance. Je naším záměrem být garantem vzdělávání compliance profesionálů a dalších zájemců o tento obor, a posilovat povědomí veřejnosti o tomto oboru/disciplíně a profesi. Budeme využívat našich znalostí a zkušeností v rámci legislativního procesu.

Členství v ČCA

 • Členství Základní a členství International
 • Přihláška na https://www.czech-ca.cz/formular-individualni-prihlasky-cca/ nebo https://www.czech-ca.cz/formular-korporatni-prihlasky-cca/
 • Vzdělávací konference, semináře a workshopy zaměřené na otázky compliance,
 • Zprostředkování zkoušek k získání mezinárodně uznávaných certifikátů dosažené úrovně odbornosti v compliance profesi,
 • Organizace pracovních skupin compliance profesionálů a zprostředkování vzájemné komunikace,
 • Platforma pro komunikaci se zástupci evropských regulátorů a s významnými zahraničními odborníky z oboru compliance,

Spolupráce s ICA

 • Navázání spolupráce s
  • International Compliance Association (ICA)
   • poskytuje zvláštní program pro partnerské asociace
   • kontakt s vedením ICA
   • členské slevy pro studium „ICA Qualifications“ a další výhody
  • Slovak Compliance Circle (SCC)
  • Polska Compliance Asociace (SCP)
 • Vytvoření vzdělávacího programu pro členy ČCA s budoucí možností certifikace dle ICA standardů
 • Navázání spolupráce s jinými mezinárodními compliance asociacemi

Konference a semináře

 • Jednodení vzdělávací semináře
 • Workshopy k získání praktických zkušeností a výměny znalostí
 • Přístup ke konferencím a seminářům spřátelených organizací
 • Tématicky zaměrené setkání dle odvětví nebo oblastí compliance
 • Setkávání compliance profesionálů a vzájemná výměna informací
 • Zprostředkování kontaktů s významnými zahraničními odborníky z oboru compliance
 • Zpřístupnění odborných publikací z oblasti compliance, osvědčených nástrojů a postupů pro výkon profesní praxe

Odborné vzdělávání

 • Lokální vzdělávání
  • Základní kurzy
  • Dedikované odborné kurzy
  • Dlouhodobé vzdělávání
  • Spolupráce se vzdělávacími institucemi v ČR
 • Mezinárodní vzdělávání
  • Přípravné kurzy pro mezinárodní certifikaci
  • Zprostředkování zkoušek k získání mezinárodně uznávaných certifikátů dosažené úrovně odbornosti v compliance profesi
  • Časem možná česká lokalizace a získání akreditace

Pracovní skupiny

 • Vytvoření pracovních a odborných skupin za účelem:
  • Výměny zkušeností
  • Tvorby legislativního rámce jak lokálního tak mezinárodního
  • Delegace do mezinárodních grémíí k zastupování CCA nebo CR
 • Odvětví
  • Finanční instituce
  • Energetika
  • Zdravotnictví
 • Oblasti
  • Podniková compliance
  • Hospodářská soutěž