Poslání České Compliance Asociace

Image Description
 • Česká Compliance Asociace je zájmová skupina compliance officerů, podnikových právníků, advokátů, profesionálních úředníků a dalších osob, kteří se v rámci své profese zabývají regulací podnikání či kontrolou plnění stanovených pravidel.
 • Česká Compliance Asociace je zájmová skupina osob, organizací, českých i mezinárodních společností a obchodních komor, která se snaží podílet se na změnách ve společnosti a snaží se přesvědčit širokou veřejnost, že v České republice lze podnikat čestným a pro společnost etickým způsobem za použití compliance systémů.

Posláním asociace je především:

 1. Propagace a rozvoj odborné profese compliance
 2. Ochrana firem vůči riziku trestněprávní odpovědnosti a ochrana vysokého stupně reputace všech společností sdružených v rámci ČCA
 3. Organizace odborných seminářů, konferencí a setkání odborníků, certifikace
 4. Sdílení zkušeností, hledání řešení a vytváření best practices
 5. Podpora implementace compliance jakožto prvku kontrolního systému řízení společností a organizací
 6. Participace na přípravě související legislativy v rámci pracovních skupin
 7. Konzultační a implementační servis pro podnikatele se zájmem o zavedení compliance, vnitřní kontroly nebo obdobných systémů corporate governance
 8. Publikační činnost
 9. Spolupráce s jinými sdruženími a organizacemi obdobného charakteru v regionu Střední Evropy (V4), v EU  i v dalších zemích