Formulář korporátní přihlášky ČCA

Image Description

Pokud registrujete právnickou osobu, tak prosím vyplňte tento registrační formulář.

Před vyplněním registračního formuláře je nutné, aby se statutární zástupce vaší společnosti seznámil s obsahem a následně podepsal čestné prohlášení (stáhnout si ho můžete zde ). Vyplněné a podepsané čestné prohlášení převeďte do digitalizované podoby (oscanujte) a nahrajte jej na konci tohoto formuláře.

Zástupce České Compliance Asociace vás bude kontaktovat.

Registrace právnické osoby :

Název společnosti
Typ společnosti (vyžadováno)
Sídlo společnosti
Město
PSČ
Kraj
Země


Statutární zástupce

Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail


Kontaktní osoba pro compliance

Jméno
Příjmení
Funkce
Telefon
E-mail


Zde vložte podepsané čestné prohlášení
Čestné prohlášení (vyžadováno)