Formulář individuální přihlášky ČCA

Image Description

Pokud jste profesionál, který pracuje v oblasti compliance a chcete se stát členem České Compliance Asociace, tak prosím vyplňte následující formulář.

Před vyplněním registračního formuláře je nutné, abyste podepsal(a) čestné prohlášení (stáhnout si ho můžete zde ). Vyplněné a podepsané čestné prohlášení převeďte do digitalizované podoby (oscanujte) a nahrajte jej na konci tohoto formuláře.

Zástupce ČCA vás bude následně kontaktovat. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nám můžete napsat na adresu info@czech-ca.cz

Registrace fyzické osoby:

Jméno
Příjmení
Město
Ulice
Telefon
Email


Zaměstnavatel
Poznámka


Zde vložte podepsané čestné prohlášení
Čestné prohlášení (vyžadováno)