ČCA Compliance konference 2018

Image Description

Pod záštitou ministra spravedlnosti ČR

Vážené dámy, vážení pánové, 
Česká Compliance Asociace, z.s., (ČCA) Vás srdečně zve na dvoudenní Compliance konferenci, nad kterou převzal záštitu ministr spravedlnosti ČR JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. Přijďte si poslechnout odborníky z České republiky i ze zahraničí, zastupující regulatorní orgány, podnikatelské subjekty, poradenské společnosti i akademickou sféru. Můžete s nimi diskutovat o cílech a zaměření compliance programů ve firmách i veřejnoprávních institucích za účelem předcházení porušení právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, včetně aktuálních legislativních změn.

Konference se uskuteční ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 v prostorách hotelu Clarion Congress Prague, Freyova 33, Praha 9.

Na Compliance konferenci 2018 Vás srdečně zve Výkonná rada České Compliance Asociace, z.s. 
Roland Jaroš, Zlata Kunešová, Juraj Szabó a Veronika Sedlářová

Vize ČCA

Budeme prosazovat a podporovat uplatňování etických principů a compliance v řízení firem a institucí v České republice v souladu s mezinárodními standardy.

Mise ČCA

Česká Compliance Asociace, z.s. je skupina lidí, firem a institucí, která je přesvědčená, že nedílnou součástí efektivního řízení podnikatelských subjektů a veřejných institucí ve prospěch lidského společenství je uplatňování etických principů a dodržování právních norem.
Chceme vést vlastníky podnikatelských subjektů, vedoucí představitele veřejných institucí, manažery, compliance profesionály, další odborníky a příznivce oboru k pochopení přínosů compliance funkce a profese pro řízení firem a institucí v České republice a k posilování jejich odbornosti a reputace.

Hlavní konferenční témata:

 • Trestní odpovědnost právnických osob – dosavadní praxe uplatňování zákona při obraně společností a vliv nové metodiky Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) na compliance programy a přístupy pohled NSZ a odborné veřejnosti
 • GDPR – evropská regulace ochrany osobních údajů – praxe z pohledu regulátora a firem, jaká úskalí jsou skryta pod řadou dosud nevyjasněných detailů a jak k nim přistupovat
 • Finanční kriminalita ve firmách a kybernetická bezpečnost – jaká rizika pro firmy představuje podvodné jednání zaměstnanců, jak mu předcházet, jak ho účinně detekovat a vyšetřovat a v neposlední řadě jaké ponaučení si z toho vzít, jak správně nastavit kybernetickou bezpečnost a předcházet kybernetickým útokům
 • Soutěžní compliance programy – trhy i obchodní modely se proměňují a stejně tak priority dohledu – jaká jsou aktuální rizika a z nich vyplývající preventivní opatření napříč obory pro malé i velké firmy

Vystoupení předběžně přislíbili:

 • JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR
 • JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
 • Mgr. Jiří Pavlík, námětek nejvyššího státního zástupce ČR
 • JUDr. Petr Solský, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR
 • Ing. Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, ředitel vnějších vztahů Coca – Cola HBC
 • Bernd Traxler, Chief Compliance Officer, Erste Group Bank AG
 • Dr James Dillon, Partner, Deloitte Forensic, United Kingdom
 • PhDr. Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Mgr. Lukáš Trojan, viceprezident Unie obhájců ČR, partner KŠD Legal
 • JUDr. Ladislav Smejkal, partner Dentons Europe CS
 • Nicolas Di Prata, Office of the Chief Compliance Officer, European Investment Bank
 • Mgr. Dušan Kučera, PhD., MBA, předseda Etické komise, Vysoká škola ekonomická, Praha

Podrobnější informace o dalších vystupujících osobnostech a programu konference budou brzy zveřejněny na stránkách www.czech-ca.cz.

Prezentace v českém a anglickém jazyce se simultálním tlumočením

Program_CCA_konference_2018_CZ [PDF, 208 kB]

Konference

Image Description
Místo Clarion Congress Hotel
Praha
Termín 7. – 8. listopadu 2018