Uzavřeli jsme strategické partnerství s International Compliance Association

Česká compliance asociace (ČCA) oznamuje svým členům uzavření oficiálního partnerství s International Compliance Association (ICA). Dohoda o podobě partnerství byla podepsána 17. června 2020. Uzavření partnerství přichází v době, kdy státy, instituce a firmy čelí zvýšenému riziku podvodného jednání a finanční kriminality v důsledku opatření přijatých během pandemie COVID-19. Původní tisková zpráva v Angličtině.

Prezident ICA Bill Howarth k tomu řekl: “Máme radost z uzavření partnerství s Českou compliance asociací (ČCA). ICA přináší do České republiky možnost doplnit si vzdělání a kvalifikaci v oblasti compliance a globální expertní pohled na tento obor. Vzdělávácí programy ICA jsou převážně v online podobě a byly vytvořeny tak, aby efektivně zvyšovaly kvalifikaci zaměstnanců finančně poradenských firem, neziskových organizací a regulačních orgánů. ICA certifikáty pomáhají zaměstnancům dělat dobře a zodpovědně svou práci, ve firmách usnadňují nastavení žádoucích procesů a zavádění funkčních kontrolních mechanismů. Což je v dnešní době kritické pro ekonomiku a byznys nesmírně důležité.

Vendula Knappová, členka výkonné rady ČCA, Head of Ethics & Business Integrity Sanofi Czech&Slovakia, Nordics&Baltics at Sanofi k tomu říká: “Věříme, že compliance profese není jen rutinní výkon zaměstnání, je to činnost, která dokáže pozitivně ovlivnit životy lidí. Lidé v compliance pomáhají předcházet praní špinavých peněz, financování teroristických organizací, drogovému byznysu nebo obchodu s lidmi. Morální a etické principy jsou nesmírně důležitou součástí práce Compliance Officera.”

 

Vojtech Prerovský, člen výkonné rady ČCA a CEE Zone Compliance officer společnosti Veolia, dodává: “Naše síla tkví v možnosti spojit se s compliance experty napříč různými obory a experty z poradenských a právních firem, abychom pod jednou střechou směřovali k jednotnému cíli, k růstu povědomí o compliance a větší profesionalitě. ČCA je jako nezávislá organizace ve spojení s veřejným i soukromým sektorem, mocí výkonnou i soudní, compliance aktivisty/ whistleblowery a korporátními compliance officery. Jen tak můžeme sdílet zajímavé příběhy ze skutečného života. Těší nás, že můžeme s ICA spolupracovat a poskytovat po obsahové stránce vysoce kvalitní školení našim členům a celé české compliance komunitě.“

ICA certifikát je mezinárodně uznávaný doklad o dosažení excelence v oboru compliance. Potvrzuje znalost globálních „best practice“ a jsou udělovány ve spolupráci s University of Manchester, Alliance Manchester Business School.

 

Speciální akce pro členy ČCA:

  • Speciální akce: Pokud jste členem ČCA a stihnete se zapsat do 30. září 2020, získáte vybraný ICA certifikát za speciální sníženou cenu. Sleva se vztahuje na kurzy jejichž výstupem je „ICA Certificate“ a „Specialist Certificate“, současně všichni studenti, kteří jsou členy ČCA, mají členství v ICA zdarma po dobu přípravy na tyto certifikace.
  • Ostatní typy kurzů přinášíme se slevou 15%.
  • Nabízené kurzy ICA pokrývají všechny úrovně odborných znalostí. Studium je vhodné pro odborníky z veřejného i soukromého sektoru.

O ICA

ICA je zastřešují profesní organizací přispívající svou činností k odhalování a potírání finanční kriminality, plnění závazků států plynoucích z mezinárodních smluv, dodržování právních předpisů a norem. Víc informací o ICA naleznete na: https://www.int-comp.org/about-ica/