Aktivity České Compliance Asociace

Image Description
  1. Česká Compliance Asociace v rámci zájmového sdružení spojuje  compliance officery, podnikové právníky, advokáty, profesionální úředníky a další osob, kteří se v rámci své profese zabývají regulací podnikání či kontrolou plnění stanovených pravidel.
  2. Česká Compliance Asociace se snaží podílet se změnách v společnosti při vnímání a dodržování stanovených pravidel a principů etického podnikání.
  3. Česká Compliance Asociace se prostřednictvím svých aktivit snaží přesvědčit širokou veřejnost, že v České republice lze podnikat čestným a pro společnost etickým způsobem za použití compliance systémů.
  4. Česká Compliance Asociace je garantem vzdělávání v oblasti compliance formou konferencí a seminářů, a to na základě spolupráce s mezinárnodnímy compliance organizacemi a dalšími subjekty.

Další aktivity Česká Compliance Asociace:

  • Sjednocení zájemců o compliance principy v jedné organizaci
  • Spolupracujeme a dále rozvíjíme spolupráci s asociacemi s podobným zaměřením v regionu Střední Evropy (V4) i EU
  • Vytvořili jsme a dále rozvíjíme vzdělávací program pro členy ČCA i nečleny s budoucí možností certifikace dle ICA