Poslání ČCA

ČCA je zájmová skupina profesionálů, kteří se věnují compliance ...

Partneři ČCA

Společnosti, organizace a úřady, které podporují Českou Compliance Asociaci

Compliance v zahraničí

Zahraniční sdružení a pracovní týmy zaměřené na oblast compliance

Workshopy a konference

Informace o workshopech a konferencích, které organizuje ČCA

Česká Compliance Asociace z. s.

korespondenční adresa :
Karlovo náměstí 319/3,  120 00 Praha 2
E-mail: info@czech-ca.cz

sídlo spolku :
 Nademlejnská 14, 198 00 Praha 9
Bankovní spojení: 242318329/0300